Ventilation är ett krav och alla hus där människor vistas ofta eller under en längre tid ska fungerande ventilation installeras senast år 2015. Installerade ventilationssystem skall underhållas med regelbunden service om ventilation ska fungera på avsett sett.

 

Vi erbjuder service i form av förebyggande underhåll och felavhjälpning av såväl gamla som nya anläggningar, på våra egna och andras installationer. Tecknar du ett serviceavtal med oss vet du att service och underhåll görs när det ska, med de reservdelar och komponenter som krävs, på rätt sätt. Tack vare detta har vi stora möjligheter att förebygga driftstörningar, olyckor och samtidigt garantera ett optimalt utnyttjande av din anläggning. Om något mot förmodan skulle inträffa är vi snabbt på plats för att åtgärda felet. 

 

Vi utför service av alla typer ventilations anläggningar, kontakt oss för vidare info.
 

  • Filterbyten
  • Luftmätning och Luftinjustering
  • Tilläggsarbeten (utökning av befintligt ventilationssystem)
  • Byte av takfläktar
  • Renovering av ventilationsaggregat
  • Uppgradering av befintligt ventilationssystem
  • Byte av FTX aggregat i kök
  • Optimering av ventilationssystem


 
Beställ NIBE filterduk