NIBE ARIANIBE ARIA är ett komplett modernt värmepumpssystem som erbjuder effektiva tekniska möjligheter till energibesparing och minskade koldioxidutsläpp. Med integrerat styrsystem i innemodulen erhålls en driftsäker och ekonomisk klimatkontroll. Värmeupptagningen sker från utomhusluften genom en utedel (AG-AA10) där köldmediet, som cirkuleras i ett slutet system, överför värmen från värmekällan (utomhusluften) till innedelen (AG-WT10). Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.


- Unik design.
- Trygghetsförsäkring upp till 14 år.
- Underhållsvärme +10 °C.
- Tillbehör för fjärrstyrning via appen NIBE ARIA.
- Värmedrift ner till -20 °C.
- Avancerad aktiv luftrening.
- Upp till 50% lägre uppvärmningskostnad.
- Tillbehör för avledning av kondensvatten.

Läs mer här >>