Vattenburen golvvärme är ett lågtemperatursystem i jämförelse med radiatorer som är ett högtemperatursystem. Varmvatten leds genom rör av vanligt polyetenrör (PEX) från värmekällan. Vattenburen golvvärme är ingjuten i den underliggande betongplattan, som även ackumulerar värmeenergi. Det finns även system för träbjälklag, dessa system består av moduler av cellplast och aluminiumplåt som läggs på ett undergolv eller vilar på bjälklaget.

 

Vi utför service på din golvevärme, kontakt oss för vidare info.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalla golv?

1. Kontrollera dina termostarer är till

- Nej, kontakta oss
- Ja, Gå vidare

2. Kontrollera din värmekälla ger värme
       - Nej, kontakta oss
       - Ja, Gå vidare

3. Kontrollera om rören är varma vid din golvvärmefördelare

       - Nej, kontakta oss
       - Ja, Gå vidare  
                                                 

4. Kontrollera om powerlampan lyser i din golvvärmecentral

       - Ja, kontaka oss

       - Nej, kontaka oss

 

 

 

 

 

 

 

Om värmen är framme till golvvärmefördelaren så kan du själv öppna syrdonen och få värme tills att vi kommer på plats och kan hjälpa dig.