Från 1 januari 2013 kommer nya regler att gälla för cirkulationspumpar.

Enligt EuP-lagstiftningen får bara de mest energieffektiva A-klassade cirkulationspumparna CE-märkas och lanseras på marknaden.

 

 

 

 

Vi servar, felsöker, reparerar, installerar och säljer de flesta former av pumpar. 

Vi hjälper dig att ta fram den mest lämpade och kostnadseffektiva pumpen/utrustningen för just dig.

Vi kan även optimera din pumpdrift genom t.ex. varvtalsreglering, styr- och övervakningsutrustning eller andra lösningar.

 

Men vi förerar att installera Grundfos, som är ett av världens ledande pumpföretag.

 

Rätt pump på rätt plats?

 

Ofta beror onormalt slitage och återkommande haverier på att pumpen är över- eller

underdimensionerad eller att det kanske är helt fel pumptyp för den aktuella applikationen.

GRUNDFOS ALPHA2

Konstant eller variabelt flöde
Varierande temperatur i tilloppsrör
Sänkning nattetid är önskvärd

 

Låg energiförbrukning
Driftsformen AUTOADAPT
Låg ljudnivå

 

Läs mer

 

Grundfos MAGNA3

Uppvärmningssystem
Kyl- och luftkonditioneringssystem.
Tappvarmvattensystem.

 

Enkel installation
Låg energiförbrukning.
Extern styrning och övervakning med hjälp av utbyggnadsmoduler

 

Läs mer

Grundfos TP

Dessa vertikala in-line-pumpar används

i kommersiella byggnader för luftkonditionerings- och uppvärmningapplikationer.

 

Optimerad hydraulik för hög verkningsgrad
Lägre effektförbrukning
Motorer med hög verkningsgrad

 

Läs mer