Principen för luft/vatten-värme är enkel.

Du använder uteluft för att värma upp ditt hus (radiatorer/golvvärme) samt varmvatten

till och med vid temperaturer under 0 °C finns det värme i den omgivande luften.

Din främsta värmekälla är alltså helt gratis.

 

Läs mer om NIBE luftvärmepumpar

Läs mer om ROT-avdrag
                    NIBE F2120


KLARAR KYLA NER TILL -25°C

Vår nya F2120-serie luft/vatten-värmepumpar utgör ett verkligt genombrott inom house warming med ett SCOP-värde på mer än 5,0*. Eller på ren svenska: pumparna ger fem gånger så mycket värme, på årsbasis, som ett elektriskt element som använder samma mängd energi. Kanske ännu viktigare är det klassledande arbetsområdet med upp till 65 °C framledningstemperatur. Allt i kombination med en otroligt låg ljudnivå. Det är vad vi kallar ett verkligt genombrott inom house warming.
 VVM 320/500

F2120, F2030, F2040 eller F2300 tillsammans med VVM 310,320,325 eller 500 bildar en komplett värme och varmvattenanläggning. VVM 320/500 är försedd med en intelligent styrning som ger den för tillfället mest ekonomiska driften.

VVM 320/500 är komplett med shuntautomatik, växelventil, cirkulationspump, varvtalsstyrd laddpump och säkerhetsutrustning. Med VVM finns möjlighet till uppvärmning av pool samt extra shuntgrupper, d v s flera värmesystem med olika framledningstemperaturer.

VVM 310, 320, 325 eller 500 är konstruerad för enkel
anslutning mot F2120, F2030, F2040 eller F2300


VVM 310,320 & 325 är avsedd för mindre/medelstora villor.
VVM 500 är avsedd för större villor eller mindre kommersiella fastigheter.


NIBE F2030 - 7/9 kW

är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2030 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken behövs. NIBE F2030 är avsedd att dockas till vattenburna värmesystem.
 
NIBE SPLIT ACVM 270

NIBE SPLIT är en driftklar ”Plug and Play”-enhet för uppvärmning eller kylning. Den kombinerar en utedel av hög kvalitet med en innedel som använder NIBEs banbrytande teknik till ett system för uppvärmning, kylning och varmvatten. Systemet har mycket hög verkningsgrad och är miljövänligt.


NIBE F2040 - 12 kW
är en luft/vatten-värmepump, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2040 utnyttjar utomhusluften vilket gör att varken borrhål eller slingor i marken behövs. F2040 är avsedd att dockas till vattenburna värmesystem.
 

VVM 310, 320, 325
är en inomhusmodul som tillsammans med NIBEs luft/vatten-utomhusmoduler bildar ett komplett system för att tillgodose byggnadens behov av värme och varmvatten.


NIBE F2300 - 14/20 kW
är en ny generation luft/vatten-värmepump för större bostäder och fastigheter, speciellt framtagen för nordiskt klimat. F2300 är avsedd att dockas till vattenburna värmesystem.
 


VVM 500
är en flexibel inomhusmodul avsedd för större villor eller mindre kommersiella fastigheter och bildar tillsammans med luft/vatten-utomhusmodulerna F2300-14/-20 eller F2040-12 ett komplett system för att tillgodose byggnadens behov av värme och varmvatten.