Frånluftsvärmepumpar med energiåtervinning i varje andetag

Tekniken med frånluftsvärmepumpar går ut på att först ventilera ditt hus och sedan återföra ventilationsluftens värmeenergi för att värma upp varmvattnet och värmesystemet. En frånluftsvärmepump återanvänder alltså gammal förbrukad luft.

 

En lätt förklaring:

En fläkt suger ut ventilationsluft ur samtliga våtutrymmen i ditt hus.
Då bildas det ett svagt undertryck som gör att luft också från övriga rum söker sig till våtutrymmena.
Ny uteluft dras in genom ytterväggarnas ventiler och på detta sätt blir husets samtliga rum ventilerade.

 

Läs mer om NIBE frånluftsvärmepumpar

 

Beställ Filterduk

 NIBE F730 

är en värmepump av den nya generationen. Den är utvecklad för att möta de nya hårdare byggreglerna men passar även utmärkt för utbytesmarknaden. Passar för hus upp till 200 m² med vattenburen radiatorkrets eller golvvärme.NIBE F110
ingår i en ny generation värmepumpar som tagits fram för att på effektivaste sätt förse ditt hus med billigt och miljövänligt varmvatten. Med lågenergifläkt, integrerad varmvattenberedare, elpatron och styrsystem fås en driftsäker och ekonomisk varmvattenproduktion.NIBE F370

är en frånluftsvärmepump med inbyggd likströmsfläkt och varmvattenberedare som är försedd med korrosionsskydd av koppar.NIBE F750

har en stor, kraftig kompressor som kan uppfylla energibehovet i en bostad på upp till omkring 200 m². NIBE F750 levereras som ett komplett paket som kan förse din bostad med värme, varmvatten och ventilation.

 NIBE F750 - Skötsel