loading...

Med hjälp av en bergvärmepump kan solenergin som är lagrad i marken användas till att värma upp ditt hem. Marken värms upp under de första vårdagarna och under sommaren ända fram till hösten.

 

När väll kylan kommer finns de tillräckligt mycket energi i marken för att värma ditt hus och varmvatten under den kallaste vintern. En värmepump tar upp den naturligt förekommande värmeenergin, vilket gör att den kan ge tillräckligt mycket energi för att hålla behaglig inomhustemperatur, även om sommaren varit regning och kall.

 

Läs mer om NIBE bergvärmepumpar

Läs mer om ROT-avdrag

 

Frikyla

Om det skulle bli varmt i huset kan samma system användas för kylning.

Genom att utnyttja den lägre temperaturen under marken (mellan 4 och 12 °C)

utnyttjar även passiv kyla naturens resurser – till kyla i stället för till värme.

 

Läs mer om FRIKYLANIBE F1255
En heltäckande bergvärmepump som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel. Den har en integrerad varmvattenberedare – och marknadens bästa årsvärmefaktor!NIBE F1155
En bergvärmepump som anpassar sig efter husets effektbehov och därmed ej behöver någon tillsatsel. Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn.NIBE F1345
Fastighetsvärmepump som sparar på mer än ett sätt i flerbostadshus, industrier, kyrkor och andra större värmeslukande fastigheter.


NIBE F1126

är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. NIBE F1126 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas.


NIBE F1145

är en värmepump för uppvärmning av villor, mindre flerfamiljshus och industrifastigheter. F1145 är en flexibel produkt med avancerad styrutrustning och är anpassningsbar till ett flertal systemlösningar. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. NIBE F1226  
har en hög verkningsgrad tack vare en högeffektiv kompressor i en väldimensionerad köldmediekrets.

Båda cirkulationspumparna samt flexslangar är inbyggda, och köldbärarkretsen kan anslutas valfritt på höger eller vänster sida. 
NIBE F1245

är en komplett värmepump för uppvärmning av villor och radhus. Som värmekällor kan bland annat berg, mark eller sjö användas. Även grundvatten kan användas som värmekälla, vilket dock kräver en mellanliggande värmeväxlare.