Om du har Coronaliknande symtom, även lindriga (hosta, feber, halsont, smärtor i bröstet och/eller andningssvårigheter) ber vi dig vänta med att göra felanmälningar till dess att du är frisk igen.

Är det ett akut problem hör du självklart av dig.
Uppge då vid felanmälan att du är sjuk.

loading...