ROT-avdraget

 

Vi har självklart F-skattebevis och sköter avdraget för halva arbetskostnaden till Skattemyndigheten.

Avdraget sker direkt på vår faktura till Er och vi fakturerar i efterhand 30% av arbetskostnaden till Skattemyndigheten.

Avdraget förutsätter dock att de personliga krav på fastighetsägaren som Skatteverket ställer är uppfyllda beträffande bl.a. inkomst och ägarförhållanden. 

Ifall Skatteverket har invändningar mot ansökt belopp kommer vi i efterhand att fakturera motsvarande till kunden.

I samband med att arbeten beställs av oss måste kunden uppge personnummer på lagfaren fastighetsägare samt fastighetsbeteckning.
 

ROT avdrag kan endast göras vid installation, reparationtion eller vid ett utbyte av värmepump.

”Inmontering, repartion
 eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion."

 

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida